ÁSZF

  1. Bevezetés
    A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Csonka Júlia (továbbiakban: Szolgáltató), és a www.etelem.eletem.com Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő, igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Ön felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, illetve igénybe kívánja venni a Weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2. Szolgáltató adatai
A Szolgáltató neve: Csonka Júlia

A Szolgáltató székhelye: 2060 Bicske, József A. u. 16.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: etelem.eletem@gmail.com

A Szolgáltató adószáma: 56342129-1-27
A Szolgáltató nyilvántartási száma: 55253284

3. Általános rendelkezések

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között az ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására. A Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl.: belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges. A szükséges módosításokkal megváltoztatott ÁSZF a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válik hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Weboldal használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Az ÁSZF rendelkezéseit minden szolgáltatásrendelés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni!

 

4. Szerzői jogok

A Weboldalon és annak aloldalain található összes grafikai megjelenítés, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési módozat, ötlet, valamint a csomagajánlatokra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezeket a Szolgáltató saját maga készítette így a Weboldalt felépítő összes tartalmi elem szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, azok használatára, megjelenítésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket vonhat maga után. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy részletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más Weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül TILOS! A jogtulajdonos: Csonka Júlia. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlap és annak bármely részének, valamint kereskedelmi névnek vagy védjegyének használatára, hasznosítására. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy engedély nélküli felhasználás észlelése esetén (akár online, akár offline formában), minden egyes leközölt képért, videóért vagy szöveges tartalom esetén bekezdésért, napi 10.000Ft felhasználási díjat számlázzon ki a szerzői jogot megsértő magánszemély vagy gazdasági társaság részére felszólítás nélkül mindaddig, amíg a jogsértés fennáll. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egy napi felhasználási díját! A 4-es pontban ismertetett szerzői jogok továbbá érvényesek az Ügyfél részére átadott minden dokumentumra (ajánlás, kiskönyv, e-mail üzenetek, telefonos és webkamerás konzultációk hang és/vagy képanyaga). A Weboldalon bizonyos képi anyagok  Csonka Júlia által megvásároltak, vagy általa készített fotók. 

 

5. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed a www.etelem.eletem.com domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybevett szolgáltatásokra. Az ÁSZF 2020. július 1-től visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 

6. Szolgáltatások

A Weboldalon feltüntetett személyre szabott funkcionális táplálkozási program, valamint táplálkozási tanácsadás (egyéni konzultáció) megrendelésére van lehetőség. Szolgáltató kijelenti, hogy táplálkozási tanácsadási tevékenységet végez, Szolgáltató nem szakorvos, nem dietetikus. A a konzultáció utánelkészült ajánlás a Megrendelő táplálkozási naplója egyes fontos pontjainak konkrét kiértékelését, a jelenlegi szokások megváltoztatására vonatkozó javaslatokat, gyakorlati tanácsokat, módszereket, kétnapos mintaétrendet tartalmaz. Tartalmazza a szervezetének működését nem támogató és támogató ételek felsorolását, részletes ismertetését. Az ajánlás részletes tudnivalókat, példákat, javaslatokat tartalmaz, amik a Megrendelő felmért állapotának és típusának megfelelőek. Az ajánlás célja a szervezet egyensúlyának biztosítása, az energiaszint megemelése, ideális testsúly elérése és az, hogy Megrendelő bizonyosságot szerezzen egyéni szükségleteiről a táplálkozásában, és hosszú távon tudjon neki eleget tenni. Az ajánlás nem fogyókúra, hanem egy hosszútávra szóló irányított táplálkozási javaslat, az eredmény sebessége egyéni adottságoktól függ. A Szolgáltató elsősorban a tiszta, funkcionális táplálkozás alapjaira vállalja rávezetni a Megrendelőt, másodsorban pedig a számára megfelelő táplálkozáshoz szükséges új szokások bevezetéséhez ad javaslatokat. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás egy tiszta, adalékmentes, tápanyagdús étrend ajánlása, mely étrenddel a Megrendelő megelőzheti új egészésügyi problémák kialakulását. Az étrend betartásához nem feltétel semmilyen különleges élelmiszer beszerzése, a Szolgáltató hétköznapi, bárhol megvásárolható ételeket ajánl.
Az ajánlás egyszeri konzultációt, vagy a táplálkozási programok esetében egy darab konzultációt, a konzultációt követően két héten belül írott anyagot és háromhetes emailes kapcsolattartást tartalmaz, ami a táplálkozái psrogramokra vonatkozik tehát, szimpla konzultációra nem. Megrendelőben esetlegesen felmerülő kérdésekre a Szolgáltatónak kérdését e-mailben tudja feltenni. A Szolgáltató vállalja, hogy a beérkező kérdéseket beérkezési sorrendben megválaszolja.

Az Ügyfél kifejelnti, hogy a kapott tanácsokat saját felselősségére alkalmazza.
Amennyiben a Megrendelő meg kívánja osztani eredményét a Szolgáltatóval, a Szolgáltató vállalja, hogy ezen beszámolókat a weboldalra feltöltheti, illetve Facebook és Instagram oldalán közzéteteheti.
Az etelem.eletem@gmail.com e-mail címere megküldött e-maillel van lehetőség a szolgáltatások megrendelésére, amellyel az Ügyfél elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. A Szolgáltató az e-mail beérkezését követően válasz e-mailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, a szolgáltatás kifizetéséhez információkat a Szolgáltató e-mailben ismerteti. A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját banki átutalással vagy készpénzbefizetéssel kiegyenlíti.

 

7. Felek kötelezettsége

Az Ügyfél vállalja, hogy a szolgáltatóval egyeztett időpont után a megrendelt szolgáltatáért a kapott számlát a szolgáltató által megjelölt fizetési határidőn belül, azaz a konzultáció időpontjáig rendezi. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a konzultáció nem jön létre.
Abban az esetben, ha a szolgáltató a konzultációt megtartja a konzultációs díj beérkezés előtt, az Ügyfél köteles a konzultáció után, a számlán szereplő konzultációs díjat a szolgáltató által megadott fizetési határidőn megfizetni.
A szolgáltatási díj megfizetésével az Ügyfél jelen szerződés minden pontjával egyetért, és  tudomásul veszi, hogy a megrendelt szolgáltatás díja vissza nem igényelhető. A szolgáltatóval megbeszélt időpont előtt 72 órával van lehetséges az Ügyfélnek a kapott időpont felár nélküli áthelyezését igényelni.  A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében az Ügyfél számára a következőket szolgáltatja: személyre szabott, komplex funkcionális táplálkozási program (55 000 Ft, teljeskörű program: 90 000 Ft), női ciklus -és termékenységtámogató komplex táplálkozási program (55 000 Ft, teljeskörű program: 90 000 Ft), pajzsmirigy-támogató komplex táplálkozási program (55 000 Ft, teljeskörű program: 90 000 Ft), emésztéstámogató komplex táplálkozási program (55 000 Ft, teljeskörű program: 90 000 Ft), immuntámogató komplex táplálkozási program (55 0000 Ft, teljeskörű program: 90 000 Ft), vagy táplálkozási tanácsadás egyéni konzultáció formájában (30 000 Ft/60-90 perc, kontroll konzultáció 20 000 Ft/60 perc). Továbbá, budapeti személyes találkozó esetén +5000 F fizetendő a programok és a konzultációs díjon felül.
Az Ügyfél vállalja, hogy a számára elkészített személyre szabott táplálkozási útmutatót és ajánlást, kiskönyvet, kérdősort, személyes-, e-mail-, Facebook-, Instagram-, Skype- és telefonbeszélgetéseket nem továbbítja harmadik fél számára. Ha ez mégis megtörténik, abban az esetben az Ügyfél köteles az okozott kár megtérítésére. (Erről a 4. pontban, a „Szerzői jogok” résznél olvashat bővebben.) Az Ügyfél által küldött fotók arc és név nélkül, az ÁSZF elfogadásával automatikusan a Szolgáltató által referenciaként felhasználhatóvá válnak. 

 

8. A szolgáltatás teljesítése

A Szolgáltatónak 4 hét áll rendelkezésére az étrendterv átadására, a 4 hét első napja az a nap, amikor az Ügyfél megküldött e-mailben minden kért anyagot (táplálkozási napló, tesztek, fotók) a Szolgáltatónak. Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.  

 

Amennyiben az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja nem kerül visszafizetésre. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával rendel meg bármilyen tanácsadást. A Szolgáltató és az Ügyfél mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, az Ügyfél jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.

 

9. Ügyfél visszalépése

Az Ügyfél bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit. 

A weboldalon keresztül történő jelentkezéssel létrejött szerződéses jogviszony alapján, a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megrendelésével, a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni.

A megrendelt szolgáltatás ára a kifizetést követően vissza nem igényelhető. A táplálkozási tanácsadás szolgáltatástól a tanácsadási tevékenység megkezdése előtt amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik.
A szolgáltatási díj megfizetésével az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelt szolgáltatá
s vissza nem igényelhető. A szolgáltatóval megbezsélt időpont előtt 72 órával van lehetősége az Ügyfélnek a kapott időpont felár nélküli áthelyezését igényelni. 72 órán belüli lemondás esetén a válaszott konzultáció/program árának 50%-a megfizetendő.

 

10. Egyéb rendelkezések
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és az Ügyfél közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.