top of page

ÁSZF

  1. Bevezetés
    A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Csonka Júlia (továbbiakban: Szolgáltató), és a www.etelem.eletem.com Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő, igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Ön felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, illetve igénybe kívánja venni a Weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2. Szolgáltató adatai
A Szolgáltató neve: Csonka Júlia

A Szolgáltató székhelye: 2060 Bicske, József A. u. 16.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: etelem.eletem@gmail.com

A Szolgáltató adószáma: 56342129-1-27
A Szolgáltató nyilvántartási száma: 55253284

3. Általános rendelkezések

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között az ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására. A Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl.: belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges. A szükséges módosításokkal megváltoztatott ÁSZF a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válik hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Weboldal használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Az ÁSZF rendelkezéseit minden szolgáltatásrendelés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni!

 

4. Szerzői jogok

A Weboldalon és annak aloldalain található összes grafikai megjelenítés, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési módozat, ötlet, valamint a csomagajánlatokra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezeket a Szolgáltató saját maga készítette így a Weboldalt felépítő összes tartalmi elem szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, azok használatára, megjelenítésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket vonhat maga után. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy részletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más Weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül TILOS! A jogtulajdonos: Csonka Júlia. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlap és annak bármely részének, valamint kereskedelmi névnek vagy védjegyének használatára, hasznosítására. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy engedély nélküli felhasználás észlelése esetén (akár online, akár offline formában), minden egyes leközölt képért, videóért vagy szöveges tartalom esetén bekezdésért, napi 10.000Ft felhasználási díjat számlázzon ki a szerzői jogot megsértő magánszemély vagy gazdasági társaság részére felszólítás nélkül mindaddig, amíg a jogsértés fennáll. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egy napi felhasználási díját! A 4-es pontban ismertetett szerzői jogok továbbá érvényesek az Ügyfél részére átadott minden dokumentumra (ajánlás, kiskönyv, e-mail üzenetek, telefonos és webkamerás konzultációk hang és/vagy képanyaga). A Weboldalon bizonyos képi anyagok  Csonka Júlia által megvásároltak vagy általa készített fotók. 
A megjelenített tartalmak tehát, beleértve az írásaimat és egyéb kreatív munkáimat, kizárólag az én szellemi tulajdonomat képezik. Ezek felhasználása, másolása, átdolgozása vagy terjesztése engedélyem nélkül szigorúan tilos. Az itt megjelenített tartalmak jogvédelem alatt állnak, jogsértő tevékenység esetén jogi lépéseket teszek.

 

5. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed a www.etelem.eletem.com domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybevett szolgáltatásokra. Az ÁSZF 2020. július 1-től visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 

6. Szolgáltatások

A Weboldalon feltüntetett személyre szabott funkcionális táplálkozási program, valamint táplálkozási tanácsadás (egyéni konzultáció) megrendelésére van lehetőség. Szolgáltató kijelenti, hogy táplálkozási tanácsadási tevékenységet végez, Szolgáltató nem szakorvos, nem dietetikus. A a konzultáció utánelkészült ajánlás a Megrendelő táplálkozási naplója egyes fontos pontjainak konkrét kiértékelését, a jelenlegi szokások megváltoztatására vonatkozó javaslatokat, gyakorlati tanácsokat, módszereket, kétnapos mintaétrendet tartalmaz. Tartalmazza a szervezetének működését nem támogató és támogató ételek felsorolását, részletes ismertetését. Az ajánlás részletes tudnivalókat, példákat, javaslatokat tartalmaz, amik a Megrendelő felmért állapotának és típusának megfelelőek. Az ajánlás célja a szervezet egyensúlyának biztosítása, az energiaszint megemelése, ideális testsúly elérése és az, hogy Megrendelő bizonyosságot szerezzen egyéni szükségleteiről a táplálkozásában, és hosszú távon tudjon neki eleget tenni. Az ajánlás nem fogyókúra, hanem egy hosszútávra szóló irányított táplálkozási javaslat, az eredmény sebessége egyéni adottságoktól függ. A Szolgáltató elsősorban a tiszta, funkcionális táplálkozás alapjaira vállalja rávezetni a Megrendelőt, másodsorban pedig a számára megfelelő táplálkozáshoz szükséges új szokások bevezetéséhez ad javaslatokat. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás egy tiszta, adalékmentes, tápanyagdús étrend ajánlása, mely étrenddel a Megrendelő megelőzheti új egészésügyi problémák kialakulását. Az étrend betartásához nem feltétel semmilyen különleges élelmiszer beszerzése, a Szolgáltató hétköznapi, bárhol megvásárolható ételeket ajánl.
Az ajánlás egyszeri konzultációt, vagy a táplálkozási programok esetében egy darab konzultációt, a konzultációt követően két héten belül írott anyagot és kéthetes emailes kapcsolattartást tartalmaz, ami a táplálkozái programokra vonatkozik tehát, szimpla konzultációra nem.
A nyolchetes táplálkozási programok egy darab 90 perces konzultációt, írott anyag átadását, 4 hetes e-mailes kapcsolattartást és egy záró 60 perces konzultációt tartalmaznak a 8. héten. Amennyiben az Ügyfél mentorálást vagy konzultálni szeretni a 8. hét leteltével, külön mentorálásra vagy konzultációra kell jelentkeznie és ezt külön megfizetnie.
A rugalmas mentorálás e-mailes kapcsolattartás a 60 perces időkereten belül. A mentorálás véget ér akkor amikor az Ügyfél kérdésének megválaszolásával töltött 60 perces időkeret elfogyott.

Az Ügyfél kifejelnti, hogy a kapott tanácsokat saját felselősségére alkalmazza.
Amennyiben a Megrendelő meg kívánja osztani eredményét a Szolgáltatóval, a Szolgáltató vállalja, hogy ezen beszámolókat a weboldalra feltöltheti, illetve Facebook és Instagram oldalán közzéteteheti.
Az etelem.eletem@gmail.com e-mail címere megküldött e-maillel van lehetőség a szolgáltatások megrendelésére, amellyel az Ügyfél elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. A Szolgáltató az e-mail beérkezését követően válasz e-mailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, a szolgáltatás kifizetéséhez információkat a Szolgáltató e-mailben ismerteti. A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját banki átutalással vagy készpénzbefizetéssel kiegyenlíti.

 

7. Felek kötelezettsége

Az Ügyfél vállalja, hogy a szolgáltatóval egyeztett időpont után a megrendelt szolgáltatáért a kapott számlát a szolgáltató által megjelölt fizetési határidőn belül, azaz a konzultáció időpontjáig rendezi. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a konzultáció nem jön létre.
Abban az esetben, ha a szolgáltató a konzultációt megtartja a konzultációs díj beérkezés előtt, az Ügyfél köteles a konzultáció után, a számlán szereplő konzultációs díjat a szolgáltató által megadott fizetési határidőn megfizetni.
A szolgáltatási díj megfizetésével az Ügyfél jelen szerződés minden pontjával egyetért, és  tudomásul veszi, hogy a megrendelt szolgáltatás díja vissza nem igényelhető. A szolgáltatóval megbeszélt időpont előtt 72 órával van lehetséges az Ügyfélnek a kapott időpont felár nélküli áthelyezését igényelni.  A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében az Ügyfél számára a következőket szolgáltatja: személyre szabott, komplex funkcionális táplálkozási program (139 000 Ft), női ciklus -és termékenységtámogató komplex táplálkozási program (139 000 Ft), pajzsmirigy-támogató komplex táplálkozási program (139 000 Ft), emésztéstámogató komplex táplálkozási program (139 000 Ft), immuntámogató komplex táplálkozási program (139 000 Ft), vagy táplálkozási tanácsadás bázis csomag formájában (69 0000 Ft), kontroll konzultációk 25 000 Ft/60 p 18000Ft/45 p, 14000 Ft/30 p , 8000Ft/15p.
Az Ügyfél vállalja, hogy a számára elkészített személyre szabott táplálkozási útmutatót és ajánlást, kiskönyvet, kérdősort, személyes-, e-mail-, Facebook-, Instagram-, online videós és telefonbeszélgetéseket nem továbbítja harmadik fél számára. Ha ez mégis megtörténik, abban az esetben az Ügyfél köteles az okozott kár megtérítésére. (Erről a 4. pontban, a „Szerzői jogok” résznél olvashat bővebben.) Az Ügyfél által küldött fotók arc és név nélkül, az ÁSZF elfogadásával automatikusan a Szolgáltató által referenciaként felhasználhatóvá válnak. 

8. A szolgáltatás teljesítése

A Szolgáltatónak 4 hét áll rendelkezésére az étrendterv átadására, a 4 hét első napja az a nap, amikor az Ügyfél megküldött e-mailben minden kért anyagot (táplálkozási napló, tesztek, fotók) a Szolgáltatónak. Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.  

Amennyiben az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja nem kerül visszafizetésre. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával rendel meg bármilyen tanácsadást. A Szolgáltató és az Ügyfél mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, az Ügyfél jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.

 

9. Ügyfél visszalépése

Az Ügyfél bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit. 

A weboldalon keresztül történő jelentkezéssel létrejött szerződéses jogviszony alapján, a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megrendelésével, a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni.

A megrendelt szolgáltatás ára a kifizetést követően vissza nem igényelhető. A táplálkozási tanácsadás szolgáltatástól a tanácsadási tevékenység megkezdése előtt amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik.
A szolgáltatási díj megfizetésével az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelt szolgáltatá
s vissza nem igényelhető.
A szolgáltatóval megbeszélt időpont előtt 72 órával van lehetősége az Ügyfélnek a kapott időpont felár nélküli áthelyezését igényelni. 72 órán belüli lemondás vagy nem megjelenés esetén a választott konzultáció/csomag/program árának 50%-a megfizetendő, beleértve a személyes találkozó díját. Új konzultációs időpontot a lemondási díj megfizetésével van lehetősége az Ügyfélnek igényelni.
Kilenchetes táplálkozási program esetén amennyiben az Ügyfél a program díjának befizetése után nem jelentkezik e-mailes kapcsolattartásra vagy a 9. heti kontroll konzultációra, a 9. héten véget ér a program és a befizetett összeg vissza nem igényelhető. Amennyiben az Ügyfél konzultálni szeretne a 9. hét leteltével, külön konzultációra kell jelentkeznie és ezt külön megfizetnie.

10. Egyéb rendelkezések
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és az Ügyfél közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

bottom of page